• PUBLISHED Dec 06, 2018

 • PUBLISHED

  Dec 06 2018
 • THIS VIDEO

  205 Views
  92 Votes
 • OVERALL RANK

  17430 th Views
  1860 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  11 th Overall
  05/13/19
  1 st Barcelona
  05/19/19
 • PUBLISHED Dec 06, 2018

 • PUBLISHED

  Dec 06 2018
 • THIS VIDEO

  205 Views
  92 Votes
 • OVERALL RANK

  17430 th Views
  1860 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  11 th Overall
  05/13/19
  1 st Barcelona
  05/19/19

BalconyTV Barcelona

BalconyTV Barcelona Sponsored By//

Estrella Damm
https://www.estrelladamm.com/

Views// Ohla Hotel
http://www.ohlahotel.com

Microphones By// Røde
http://rode.com

SERGI EGEA performs the song "MULTIVERS" for BalconyTV.

Subscribe to us right now at http://bit.ly/15yj4oc

'Like' us on Facebook - http://Facebook.com/balconytv
Follow us on Twitter - http://Twitter.com/balconytv

Veu suau, lletres evocatives i guitarra acariciada per subtils efectes de pedals. Aquests són els principals elements de la proposta en acústic d'en Sergi Egea i que convergeixen, ja amb banda, a "coratge i misteri" (Famèlic, 2018); un recull de les seves composicions més personals. La unió de melodies nostàlgiques i elegants amb una roda d'acords hipnotitzant, que recorda per moments a titans de la cançó d'autor catalana com Ferran Palau o Jordi Lanuza, ens obre la porta al multivers d'en Sergi Egea.

Soft voice, suggestive lyrics, and a guitar with subtle pedal effects. Those are the main components that Sergi Egea has to offer and add up to "coratge i misteri" (Famelic Records, 2018), a collection of his compositions. Nostalgic and graceful melodies, along with mesmerizing chords—evoking prominent Catalan songwriters like Ferràn Palau or Jordi Lanuzas—introduce us to Sergi Egea's multiverse.

https://sergiegea.bandcamp.com/releases

Credits//
Production and Direction: clicksound
Sound & Audio post-production: David Garcia
Video: clicksound

Tune in again to BalconyTV //