• PUBLISHED Nov 22, 2018

 • PUBLISHED

  Nov 22 2018
 • THIS VIDEO

  1044 Views
  6 Votes
 • OVERALL RANK

  10066 th Views
  6023 rd Votes
 • PEAK CHART RANK

  170 th Overall
  01/16/19
  4 th Barcelona
  01/20/19
 • PUBLISHED Nov 22, 2018

 • PUBLISHED

  Nov 22 2018
 • THIS VIDEO

  1044 Views
  6 Votes
 • OVERALL RANK

  10066 th Views
  6023 rd Votes
 • PEAK CHART RANK

  170 th Overall
  01/16/19
  4 th Barcelona
  01/20/19

BalconyTV Barcelona Sponsored By//

Estrella Damm
https://www.estrelladamm.com/

Views// Ohla Hotel
http://www.ohlahotel.com

Microphones By// Røde
http://rode.com

Subscribe to us right now at http://bit.ly/15yj4oc

'Like' us on Facebook - http://Facebook.com/balconytv
Follow us on Twitter - http://Twitter.com/balconytv

A vegades costa definir un artista, d’altres en canvi, no trobem etiquetes que facin justícia al nostre convidat, com succeeix amb María José Llergo, acompanyada a la guitarra per Marc López. La jove cantant s’ha criat entre oliveres i flamenc, amb un peu entre la tradició i la modernització d’un gènere que es troba en plena efervescència. Amb singles com “Niña de las dunas” o “Ya se sabe la Luna”, demostra que no només és una intèrpret d’aquelles que fa posar la pell de gallina, sinó que és capaç d’aportar un punt de vista nou i renovador al millor de l’herència flamenca.

Sometimes it is hard to define an artist, others, labels fail to grasp the essence of our guests, just like it happened with María José Llergo, along with guitar player Marc López. The young singer was brought up between olive trees and flamenco, halfway between tradition and the revisitation and modernization of a genre that has become huge lately. With singles such as “Girl from the dunes” (Niña de las dunas) or “The Moon knows it” (Ya se sabe la Luna), she proves to be not only a goosebumps performer, but also someone who can bring an exciting breeze to the best of the flamenco tradition.

https://www.instagram.com/mjllergo/

Credits//
Production and Direction: clicksound
Sound & Audio post-production: David Garcia
Video: clicksound

Tune in again to BalconyTV //