• PUBLISHED May 17, 2012

 • PUBLISHED

  May 17 2012
 • THIS VIDEO

  3275 Views
  11 Votes
 • OVERALL RANK

  4647 th Views
  5327 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  220 th Overall
  12/31/14
  23 rd Poznan
  12/31/14
 • PUBLISHED May 17, 2012

 • PUBLISHED

  May 17 2012
 • THIS VIDEO

  3275 Views
  11 Votes
 • OVERALL RANK

  4647 th Views
  5327 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  220 th Overall
  12/31/14
  23 rd Poznan
  12/31/14

Like us on: http://www.Facebook.com/balconytvpoznan
Visit us on http://www.BalconyTVPoznan.com

PRESENTED BY AGNIESZKA WACNIK

BROUGHT TO YOU IN ASSOCIATION WITH / TWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z:
HILL HOSTEL http://www.hillhostel.pl,
BUC - Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo http://www.facebook.com/fb.buc
SLOW MOTION STUDIO - http://www.slowmotionstudio.pl
BEGO Booking - http://www.facebook.com/gosia.bego

Media patronat/patronage:
TAKE ME - http://www.take-me.pl
RADIO METEOR - http://www.meteor.amu.edu.pl

SoundQ//
'Lizard Skin'

ENGLISH//
SoundQ is a fusion of sophisticated and subtle electronics combined with genuine human spontaneity and expressiveness. It's a deep and yet hit alternative to unreflective radio pap.

The creator of the group is singer Kuba Kubica (former keyboardist of Delight) and accompanied by Anna Nizio (keyboards and flute), Michal Jany (bass), Tomek Rzewuski (guitar).

In June 2009, SoundQ at his own expense released their debut album "Semaphores, dogs and traces". The turn of 2009/2010 was a time of consolidation of SoundQ composition and sonic experimentation. The effect of this band's work is a new EP titled "Cargo Planes". Its name refers to the ritual-religious phenomena arising at the interface between indigenous Melanesian tribes and traditions of Western civilization - the cult of aircraft transporting goods. The group decided to make a 'Cargo Planes" for free download from their official website www.soundq.pl

POLSKI //
SoundQ to fuzja wyszukanej i subtelnej elektroniki z autentyczną ludzką żywiołowością i ekspresją. To głęboka a za razem przebojowa alternatywa dla bezrefleksyjnej radiowej papki.

Twórcą grupy jest wokalista Kuba Kubica (niegdyś klawiszowiec Delight) a towarzyszą mu Anna Nizio (klawisze i flet), Michał Jany (bas), Tomek Rzewuski (gitara).

W czerwcu 2009 roku SoundQ wydał własnym sumptem debiutancki krążek "Semaphores, dogs and traces". Przełom 2009/2010 był dla SoundQ czasem konsolidacji składu i eksperymentów brzmieniowych. Efektem pracy grupy jest nowa EPka zatytułowana „Cargo Planes". Jej nazwa odnosi się do rytualno-religijnego zjawiska powstałego na styku tubylczych tradycji plemion melanezyjskich i cywilizacji zachodniej - do kultu samolotów transportujących towary. Zespół postanowił udostępnić „Cargo Planes" do darmowego ściągnięcia ze swojej oficjalnej strony: www.soundq.pl

http://www.soundq.pl
http://www.facebook.com/SoundQbook
http://www.youtube.com/user/SoundQchannel
http://www.myspace.com/soundq

Tune in again tomorrow to BalconyTV POZNAŃ, Poland - Z Widokiem Na Muzykę