• PUBLISHED Apr 16, 2012

 • PUBLISHED

  Apr 16 2012
 • THIS VIDEO

  10965 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  1406 th Views
  7350 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  216 th Overall
  12/31/14
  19 th Poznan
  12/31/14
 • PUBLISHED Apr 16, 2012

 • PUBLISHED

  Apr 16 2012
 • THIS VIDEO

  10965 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  1406 th Views
  7350 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  216 th Overall
  12/31/14
  19 th Poznan
  12/31/14

Like us on: http://www.Facebook.com/balconytvpoznan
Visit us on http://www.BalconyTVPoznan.com

PRESENTED BY AGNIESZKA WACNIK

BROUGHT TO YOU IN ASSOCIATION WITH / TWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z:
HILL HOSTEL http://www.hillhostel.pl,
BUC - Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo http://www.facebook.com/fb.buc
BEGO Booking - http://www.facebook.com/gosia.bego
SLOW MOTION STUDIO - http://www.slowmotionstudio.pl

Media patronat/patronage:
TAKE ME - http://www.take-me.pl
RADIO METEOR - http://www.meteor.amu.edu.pl

POWER OF TRINITY//
'Chodź ze mną'

ENGLISH//
POWER OF TRINITY - band from Lodz, Poland, in October 2011 released the second album - "Loccomotiv".
Musically, the group moves on the areas of rock and reggae, though is able to combine the seemingly very distant music genres with each other, for example, in the new album they used elements of dubstep, recalling the achievements of such greats as The Clash and Police.

"Locomotiv" is a collection of observations and feelings, sometimes issues are trivial and sometimes deadly serious. "Every song is a wagon, a separate compartment on the train, where we go and the story also. We are changing the compartments, the wagons and there in each one someone tells a different story" - shows the new album Jakub Koźba - singer and songwriter.

So far, Power of Trinity's performances can be seen, among others at Camerimage Festival, Union of Rock in Węgorzewo or Ostróda Reggae Festival.

POLSKI //
POWER OF TRINITY zespół z Łodzi, w październiku 2011 wydał swoją drugą płytę -- „Loccomotiv".
Muzycznie grupa porusza się po obszarach rocka i reggae, choć potrafi łączyć także gatunki na pozór bardzo odległe od siebie, np na nowej płycie wykorzystali elementy dubstepu, przywołując dokonania takich mistrzów jak The Clash czy Police.

"Locomotiv" jest zbiorem obserwacji i odczuć, czasem tematy sa błahe a czasem śmiertelnie poważne. "Każda piosenka to wagonik, oddzielny przedział w pociągu, którym jedziemy i osobna historia. Zmieniamy przedziały, wagoniki a tam w każdym ktoś opowiada inną historię." -- przedstawia nową płytę Jakub Koźba, wokalista i autor tekstów.

Dotychczas występy Power of Trinity można było oglądać m.in. na festiwalu Camerimage, Union of Rock w Węgorzewie czy w Ostródzie na Reggae Festival.

http://www.poweroftrinity.com
http://www.facebook.com/OfficialPowerOfTrinity
http://www.myspace.com/poweroftrinity

Tune in again tomorrow to BalconyTV POZNAŃ, Poland - Z Widokiem Na Muzykę