• PUBLISHED Feb 07, 2013

 • PUBLISHED

  Feb 07 2013
 • THIS VIDEO

  6205 Views
  3 Votes
 • OVERALL RANK

  2487 th Views
  6353 rd Votes
 • PEAK CHART RANK

  247 th Overall
  12/31/14
  49 th Poznan
  12/31/14
 • PUBLISHED Feb 07, 2013

 • PUBLISHED

  Feb 07 2013
 • THIS VIDEO

  6205 Views
  3 Votes
 • OVERALL RANK

  2487 th Views
  6353 rd Votes
 • PEAK CHART RANK

  247 th Overall
  12/31/14
  49 th Poznan
  12/31/14

Percival performs 'Gusta Mi Magla' LIVE for BalconyTV
Subscribe to us right now at http://bit.ly/15yj4oc

'Like' us on Facebook - http://Facebook.com/BalconyTV
'Follow' us on Twitter - http://Twitter.com/BalconyTV

PERCIVAL - GUSTA MI MAGLA

PRESENTED BY - PAULINA JARYSZ

ENG//
PERCIVAL - one of the forms of the Polish folk-metal band found in Lubin, Poland in 1999, harking back to the music of the first historical Slavs and Vikings and pre-Christian traditions of the peoples living in the Baltic Sea regions.

Percival with its music, which consists of folk songs, as well as band's composition, provide the climate and atmosphere of the early Middle Ages, takes the listener into the world of our ancestors. Importantly, the group uses instruments that are reconstructed or replica instruments that existed at that time. Percival is based on his work as the oldest surviving Slavic songs, which often carry the truth of the times that recreates. We use poetry of ethnic religions, myths, legends, fairy tales.

POL//
PERCIVAL - jedna z form polskiego zespołu folk-metalowego powstałego w Lubinie w 1999 roku, nawiązująca do muzyki historycznej pierwszych Słowian i Wikingów oraz przedchrześcijańskich tradycji ludów zamieszkujących w basenie Morza Bałtyckiego.

Percival swoją muzyką, na którą składają się utwory ludowe, a także kompozycje zespołu, przekazuje klimat i atmosferę wczesnego średniowiecza, przenosi słuchacza w świat naszych przodków. Co ważne, grupa używa instrumentów będących rekonstrukcją lub repliką instrumentów, które istniały w tamtych czasach. Percival opiera swoją tworczość na jak najstarszych, zachowanych słowiańskich pieśniach, które często noszą w sobie ziarno prawdy o czasach, które odtwarzamy. Wykorzystujemy poezję rodzimowierczą, podania, legendy, bajki.

http://www.percival.pl

CREDITS / SPONSORS
HILL HOSTEL - http://www.HillHostel.pl
SLOW MOTION STUDIO - http://www.SlowMotionStudio.pl

Tune in again to BalconyTV //