• PUBLISHED Jul 11, 2011

 • PUBLISHED

  Jul 11 2011
 • THIS VIDEO

  4319 Views
  1 Votes
 • OVERALL RANK

  3561 st Views
  10266 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan
 • PUBLISHED Jul 11, 2011

 • PUBLISHED

  Jul 11 2011
 • THIS VIDEO

  4319 Views
  1 Votes
 • OVERALL RANK

  3561 st Views
  10266 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan

'Like' us on Facebook - http://www.Facebook.com/balconytvpoznan http://www.balconytvpoznan.com

PRESENTED BY MARTA SUCHOMSKA
CONCERTS ON THE BALCONY - MUSIC WITH A VIEW

BROUGHT TO YOU IN ASSOCIATION WITH / TWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z:
HILL HOSTEL http://www.hillhostel.pl,
BUC - Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo http://www.facebook.com/fb.buc
DRAGON FOLK FEST 2011

Specjalne podziękowania dla MARCINA PIOSIKA

KAPELA MALISZÓW//

ENG//
KAPELA MALISZÓW (THE MALISZ FOLK BAND) - family from the Low Beskids Mountains.
The band represents the typical Carpathian melange of folk music which is dancing for centuries from the Carpathian Foothills to the Balkans.

The leader is a multi-instrumentalist Jan Malisz, vocally supported by his wife Edyta and daughter Zuzanna. On the fiddle plays son Kacper. Younger Jan plays the lute, hurdy-gurdy and accordion. Darek charms on contrabass.

Music of the group leads the listener through Lemko and Boyko hills, Ukrainian (Hutsul) steppes, mountains of Transylvania in Romania, Hungarian Puszta, Macedonian fields by the end to pay tribute Celts.
In 2010 they released the album „Lot nad Karpatami" ("Flight over the Carpathians"), containing in the half the compositions of Jan Malisz inspired by music of the Carpathians, and in the other half the author's interpretation of Lemko, Boyko, Gypsy, Balkan, Transylvanian, Macedonian themes and others.

PL//
KAPELA MALISZÓW - muzykująca rodzinka z Beskidu Niskiego. Reprezentuje typowy dla Karpat melanż muzyczny, który od wieków tańcuje od Pogórza po Bałkany.

Liderem jest multiinstrumentalista Jan Malisz, wokalnie wspierany przez żonę Edytę i córkę Zuzannę. Na skrzypkach syn Kacper. Jan gra na lutni, lirze korbowej i akordeonie.
Natomiast Darek czaruje na kontrabasie. Muzyka grupy prowadzi słuchacza przez łemkowskie i bojkowskie pagórki, ukraińskie (huculskie) stepy, rumuńskie szczyty Transylwanii, węgierską pusztę, macedońskie pola by na koniec oddać hołd Celtom.

W 2010 roku wydali płytę „Lot nad Karpatami", zawierającą w połowie kompozycje Jana Malisza inspirowane muzyką Karpat, a w połowie autorską interpretację tematów łemkowskich, bojkowskich, cygańskich, bałkańskich, transylwańskich, macedońskich i innych.

http://www.myspace.com/KapelaMaliszow
https://www.facebook.com/pages/Kapela-Malisz%C3%B3w/165767020113113

Tune in again to BalconyTV POZNAŃ, Poland!