• PUBLISHED Sep 29, 2011

 • PUBLISHED

  Sep 29 2011
 • THIS VIDEO

  6873 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  2250 th Views
  7222 nd Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan
 • PUBLISHED Sep 29, 2011

 • PUBLISHED

  Sep 29 2011
 • THIS VIDEO

  6873 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  2250 th Views
  7222 nd Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan

'Like' us on Facebook - http://www.Facebook.com/balconytvpoznan

PRESENTED BY KAMIL DURSKI
BROUGHT TO YOU IN ASSOCIATION WITH / TWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z:
HILL HOSTEL http://www.hillhostel.pl,
BUC - Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo http://www.facebook.com/fb.buc
BEGO Booking - http://www.facebook.com/gosia.bego

Media patronat/patronage:
TAKE ME - http://www.take-me.pl
ONTV - http://www.ontv.pl

JACEK KLEYFF//

ENG//
JACEK KLEYFF - Polish bard, poet, composer, actor and painter.

In 1967 he was one of the three creators of the famous "Salon of Independents", addressed mainly to the generation of March 1968. Along with Michal Tarkowski and Janusz Weiss, Kleyff created a phenomenon with beyond the cabaret entertainment formula, which is one of the few contrasts against the background of contemporary propaganda success.

In the years 1981 to 1985 he lived in a village near Lublin, where he formed the nucleus of Orkiestra Na zdrowie (The Orchestra for Health). Most of the lyrics and the composition of this band is his authorship. In 1995, the Orchestra won the "Golden Beetle", the audience prize at the Woodstock festival in Czymanowo.

The best-known songs performed by Jacek Kleyff are: "Television" (1972), "Swing" (1973) and "Do not torment me" (1974), performed later by Kuba Sienkiewicz and Electric Guitars.

PL//
JACEK KLEYFF - polski bard, poeta, kompozytor, aktor i malarz.

W 1967 roku był jednym z trzech twórców słynnego „Salonu Niezależnych", adresowanego głównie do pokolenia marca 1968. Wraz z Michałem Tarkowskim i Januszem Weissem tworzyli zjawisko wykraczające poza rozrywkową formułę kabaretu, stanowiące jeden z nielicznych kontrastów na tle ówczesnej propagandy sukcesu.

W latach 1981-85 mieszkał na wsi pod Lublinem, gdzie powstał zalążek Orkiestry Na Zdrowie. Większość tekstów i kompozycji tego zespołu jest jego autorstwa. W 1995 roku Orkiestra Na Zdrowie zdobyła „Złoty Bączek", główną nagrodę publiczności, na festiwalu Przystanek Woodstock w Czymanowie.

Najbardziej znane piosenki w wykonaniu Jacka Kleyffa to: „Telewizja" (1972), „Huśtawki" (1973) oraz „Nie męcz mnie" (1974), wykonywane później przez Kubę Sienkiewicza i Elektryczne Gitary.

http://www.kleyff.pl
http://www.facebook.com/jacek.kleyff

Tune in again to BalconyTV POZNAŃ, Poland - Z Widokiem Na Muzykę