• Vote Voted
 • PUBLISHED May 18, 2017

 • PUBLISHED

  May 18 2017
 • THIS VIDEO

  570 Views
  0 Votes
 • OVERALL RANK

  13566 th Views
  18115 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan
 • Vote Voted
 • PUBLISHED May 18, 2017

 • PUBLISHED

  May 18 2017
 • THIS VIDEO

  570 Views
  0 Votes
 • OVERALL RANK

  13566 th Views
  18115 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan

We can end extreme poverty. In our lifetimes.
Learn how: http://thelifeyoucansave.org

HAŃBA! performs the song "DO ROBOTY" for BalconyTV.
Subscribe to us right now at http://bit.ly/15yj4oc

'Like' us on Facebook - http://Facebook.com/balconytv
Follow us on Twitter - http://Twitter.com/balconytv

PRESENTED BY HAŃBA!

PL//
W 1931 roku na krakowskim Podgórzu powstała orkiestra podwórkowa. Nie była to jednak kolejna zwykła kapela, lecz orkiestra zbuntowana, śpiewem i muzyką piętnująca nieprawość, gwałt i wszelkie bezeceństwa otaczającej ją rzeczywistości międzywojennej Polski, która była o wiele bardziej skomplikowana, niż mogłoby się nam dzisiaj zdawać...

Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa „Hańba!” jest muzyczno-literacką fikcją udowadniającą, że punk rock nie powstał na Wyspach Brytyjskich w hałaśliwych latach 70., lecz stworzono go w burzliwych czasach II Rzeczypospolitej, które były nie tylko rozkwitem kultury, sztuki i techniki, ale również okresem niszczenia demokracji, autorytarnych rządów Sanacji i jej imperialistycznych zapędów. Czterech krakowskich muzyków przy pomocy podwórkowego instrumentarium(banjo, bęben, akordeon, tuba) oraz wsparciu międzywojennych poetów (Tuwima, Brzechwy, Broniewskiego) wciela się w wykreowane postacie i łączy muzyczne inspiracje (punkowe, folkowe, klezmerskie), aby stworzyć własną opowieść o tym najbardziej „literackim” okresie w historii Polski.

ENG//
In the year 1931 in the Cracovian quarter of Podgórze a new street band came into being. Far from ordinary, it was a group of defiant musicians who decided to use their song to denounce the corruption, violence and iniquity of interwar Poland, a reality far more complicated than one could imagine today.

The Rebellious Street Band Hańba! [‘disgrace’] is a musical and literary fiction, designed to convince the audience that punk-rock was not born in the noisy seventies on the British Isles, but goes way back to the Second Polish Republic, a period marked by extraordinary cultural, artistic and economic growth, but also systematic destruction of democracy, the authoritarian rule of Sanation and its imperialist impulses. With the support of street instruments (banjo, drums, accordion, tuba) and a bunch of interwar poets (Tuwim, Brzechwa, Broniewski), four Cracovian performers impersonate imaginary characters and combine musical inspirations (punk, folk, klezmer) to tell their own tale about the most poetic period in the history of Poland.

https://www.facebook.com/Hanba1926/

CREDITS / SPONSORS
HILL INN - http://hillinn.pl/

Tune in again to BalconyTV //