• Vote Voted
 • PUBLISHED Sep 23, 2012

 • PUBLISHED

  Sep 23 2012
 • THIS VIDEO

  601 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  13281 st Views
  7495 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Warsaw
 • Vote Voted
 • PUBLISHED Sep 23, 2012

 • PUBLISHED

  Sep 23 2012
 • THIS VIDEO

  601 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  13281 st Views
  7495 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Warsaw

Like' us on Facebook - http://fb.com/balconytvwarsaw
Follow us on Twitter - http://bit.ly/tGop1y

PRESENTED BY BARBAX

Gamid Group: Warsaw duo including drummer Gamid Ibadullayev and Wojciech Kwapisiński playing the guitar and altars (Azerbaijani ethnic instrument). Their projects revolve around a contemporary experimental and improvised music.

The final form of the work, both in the matter of sounds and emotions, depends on the place, time and everything that surrounds the performing track. Just as in nature, there is a constant volatility, liquidity and elusiveness, in Gamid Group's music - despite the original design and some initial issues - anything can happen.

In 2010, the band released their debut album "Bes" (azer. "Five"). Courtesy of Paul Soin appeared band's EP "Fragments". The second album, "Poza wyciszeniem" was released in June 2012 - the music fulfills Gamid Ibadullayev's installation presented in the Galeria Stara Prochownia in Warsaw.

Gamid Group: warszawski duet, w którego skład wchodzi perkusista Gamid
Ibadullayev oraz Wojciech Kwapisiński grający na gitarze oraz tarze (azerbejdżański
instrument etniczny). Projekty duetu oscylują wokół współczesnej muzyki
eksperymentalnej i improwizowanej. Ostateczna postać utworu, zarówno w materii
dźwięków, jak i emocji, uzależniona jest od miejsca, czasu i wszystkiego, co otacza
wykonujących utwór. Tak jak w naturze, panuje nieustanna zmienność, płynność
i nieuchwytność, tak w muzyce duetu -- mimo pierwotnych założeń i kilku
wyjściowych tematów -- może zdarzyć się wszystko.

W 2010 r. zespół wydał debiutancką płytę „Bes" (po azerbejdżańsku „Pięć").
Dzięki uprzejmości Paula Soina ukazał się EP zespołu p.t. „Fragments".
płyta, "Poza wyciszeniem" ukazała się w czerwcu 2012 -- muzyka dopełniła instalacji
przestrzennej Gamida Ibadullayeva prezentowanej w Galerii Stara Prochownia w
Warszawie.

http://gamidgroup.eu/
http://gamidgroup.bandcamp.com/

BalconyTV Warsaw is brought in association with:

OKNO NA WARSZAWĘ http://oknonawarszawe.pl/blog/
WARSZAWSKI KWARTAŁ MUZYCZNY http://kwartalmuzyczny.smolna.eu
CUD NAD WISŁĄ http://cudnadwisla.com/

Video realised by Julia Duda (camera)
Ola Brennek (video setup)
Krzysztof Kiedo (sound).

Tune in again to BalconyTV //