• PUBLISHED Feb 08, 2018

 • PUBLISHED

  Feb 08 2018
 • THIS VIDEO

  896 Views
  0 Votes
 • OVERALL RANK

  10982 nd Views
  18398 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan
 • PUBLISHED Feb 08, 2018

 • PUBLISHED

  Feb 08 2018
 • THIS VIDEO

  896 Views
  0 Votes
 • OVERALL RANK

  10982 nd Views
  18398 th Votes
 • PEAK CHART RANK

  N/A Overall
  N/A Poznan

FRANCIS TUAN performs the song "BORDERS" for BalconyTV.
Subscribe to us right now at http://bit.ly/15yj4oc

'Like' us on Facebook - http://Facebook.com/balconytv
Follow us on Twitter - http://Twitter.com/balconytv

PRESENTED BY FRANCIS TUAN

PL//
Francis Tuan to pseudonim Fryderyka Nguyena, który jest muzykiem o polsko-wietnamskich korzeniach. Francis kieruje się zasadą, że pewnych rzeczy nie da się zagrać na komputerze. Dlatego uprawia swoisty muzyczny recykling, grając na zakurzonych instrumentach z lat 60. i 70. oraz wietnamskich etnicznych cudach, by za ich pomocą tworzyć zupełnie nową muzykę, wykorzystując m.in. współczesną technikę loopowania. Piosenka Francisa Tuana pt. “I Thank You God for Most This Amazing” do wiersza E.E. Cummingsa znalazła się na 4 miejscu plebiscytu słuchaczy “Programu alternatywnego” Agnieszki Szydłowskiej na najlepszy utwór 2017 roku.

ENG //
Francis Tuan is a stage name of Fryderyk Nguyen, who is a musician of Polish and Vietnamese roots. Francis believes that certain things cannot be played on a computer. That's why he practices a kind of musical recycling, playing on dusty instruments from the 1960s and 70s and Vietnamese ethnic wonders, employing them to create completely new music, using among others modern looping techniques.
His song titled “I Thank You God for Most This Amazing” written to a poem by E.E. Cummings has been voted the 4th best song of 2017 by listeners of “Program alternatywny” conducted by Agnieszka Szydłowska.

https://www.facebook.com/francistuanmusic/

LOCATION // HILL INN (HILLINN.PL)
VIDEO & SOUND // SZYMON KOZŁOWSKI

Tune in again to BalconyTV //