• PUBLISHED Jun 11, 2012

 • PUBLISHED

  Jun 11 2012
 • THIS VIDEO

  6355 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  2427 th Views
  7403 rd Votes
 • PEAK CHART RANK

  222 th Overall
  12/31/14
  25 th Poznan
  12/31/14
 • PUBLISHED Jun 11, 2012

 • PUBLISHED

  Jun 11 2012
 • THIS VIDEO

  6355 Views
  2 Votes
 • OVERALL RANK

  2427 th Views
  7403 rd Votes
 • PEAK CHART RANK

  222 th Overall
  12/31/14
  25 th Poznan
  12/31/14

Like us on: http://www.Facebook.com/balconytvpoznan
Visit us on http://www.BalconyTVPoznan.com

PRESENTED BY AGNIESZKA WACNIK

BROUGHT TO YOU IN ASSOCIATION WITH / TWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z:
HILL HOSTEL http://www.hillhostel.pl,
BUC - Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo http://www.facebook.com/fb.buc
SLOW MOTION STUDIO - http://www.slowmotionstudio.pl
BEGO Booking - http://www.facebook.com/gosia.bego

Media patronat/patronage:
RADIO METEOR - http://www.meteor.amu.edu.pl

AFRO KOLEKTYW//
'Mało miejsca na dysku'

ENGLISH//
AFRO KOLEKTYW is a group for whom it is difficult to keep up.
Debuted in 2001 by hip-hop album "Płyta pilśniowa" ("Fiberboard"), but unlike other Polish artists, they only played organically - with live instruments rather than samples.
The next album ("Czarno widzę"/lit."Black and I see" and "Połącz kropki"/lit."Connect the dots"), has brought music from the borderline of jazz, funk and electronics. But with the advent of a new decade, the Kolektyw has made a surprising stylistic coup: left rapping and released the album with an eloquent title "Piosenki po polsku"/lit."Songs in
Polish". Despite initial controversy, the publisher was a success, and the singles are conquered the national charts.

POLSKI //
AFRO KOLEKTYW to zespół za którym trudno nadążyć. Zadebiutowali w 2001 roku hip-hopową "Płytą pilśniową", jednak w przeciwieństwie do pozostałych polskich wykonawców, jako jedyni grali organicznie -- z udziałem żywych instrumentów zamiast sampli. Kolejne płyty ("Czarno widzę" oraz "Połącz kropki") przyniosły ze sobą muzykę z pogranicza jazzu, funku i elektroniki. Jednak wraz z nadejściem nowej dekady, Kolektyw dokonał zaskakującego przewrotu stylistycznego: odeszli od rapowania i wydali album o wymownym tytule ,,Piosenki po polsku". Pomimo początkowych kontrowersji, wydawnictwo okazało się sukcesem, a single na nim się znajdujące podbiły krajowe listy przebojów.

http://www.facebook.com/afrokolektyw
http://www.afrokolektyw.pl

Tune in again soon to BalconyTV POZNAŃ, Poland - Z Widokiem Na Muzykę